Got uptime?

[root@heracles www]# uptime
14:39:30 up 289 days, 20:12, 2 users, load average: 0.62, 0.47, 0.39

Multumim ETP!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *